Kada su gotovi praznici u vašoj županiji? Evo novog kalendara

I dok su se u dijelu županija škole usuglasile pa u svima praznici traju jednako i na isti se način produljuje nastavna godina, u nekim od županija školski će kalendar izgledati različito od škole do škole

Ministarstvo obrazovanja je na svojim stranicama objavilo odluke o tome kako će se u školskom kalendaru ‘pomicati’ praznici i nastavna godina u: Zagrebačkoj županiji, Krapinsko zagorskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Međimurskoj županiji.

I dok su se u dijelu županija škole usuglasile pa u svima praznici traju jednako i na isti se način produljuje nastavna godina, u nekim od županija školski će kalendar izgledati različito od škole do škole, piše srednja.hr.

Dopuna teksta, 19. prosinca 2019. 

U međuvremenu je donesena odluka o izmjeni kalendara u još dvije županije, Primorsko-goranskoj i Sisačko-moslavačkoj te u Gradu Zagrebu. Istovremeno, izmijenjena je od prve objave i odluka o izmjeni školskog kalendara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Dopuna teksta, 20. prosinca 2019. 

Do trenutka dopune ovog teksta, objavljene su odluke o izmjeni kalendara za 14 županija i Grad Zagreb, dodatno od jučer za Brodsko-posavsku županiju i Šibensko-kninsku županiju. Uz to, izmijenjene su odluke za Ličko-senjsku županiju te Grad Zagreb.

Dopuna teksta, 23. prosinca 2019. 

Do ovog ponedjeljka sve su županije osim Vukovarsko-srijemske dostavile svoje zahtjeve za izmjenom školskih kalendara te je Ministarstvo objavilo odluke o tome kako će se u kalendaru ‘pomicati’ praznici i nastavna godina u 19 županija i Gradu Zagrebu.

Dopuna teksta, 3. siječnja 2019. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je danas odluku o tome kako će se u kalendaru ‘pomicati’ praznici i nastavna godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Posljednja je to, 21. objavljena odluka pa je sada poznato kako se zbog nadoknada mijenjaju školski kalendari u svim županijama i Gradu Zagrebu.

IZVOR: 24sata.hr