BiznisSuper vijesti

Tužili biste susjeda ili bivšeg bračnog druga?

Pogledajte koliko bi vas to moglo stajati

U Hrvatskoj se svake godine pokrene više od milijun sudskih sporova, a najveći dio odnosi se na parnice koje se vode radi naknade štete zbog povrede nekog prava. Sve što trebate znati o ključnim parničnim troškovima, kako se utvrđuju i raspodjeljuju te što možete učiniti da ih smanjite ili izbjegnete.

Pokretanje tužbe i sudski postupak obuhvaćaju brojne troškove koje je teško u potpunosti sagledati prije njegovog okončanja. Bilo da ste tužitelj, bilo tuženik, parnica vam može prouzročiti značajne financijske izdatke, osobito ako krene u neželjenom smjeru.

Treba naglasiti da su u slučaju parnice ukupni troškovi uvelike vezani uz dužinu parničenja i vrijednost spora, koja se određuje na temelju iznosa naznačenog u tužbi, ili pak vrsti spora.

Stoga u praksi nisu rijetki slučajevi da nakon višegodišnjeg sudskog postupka troškovi poprime enormne razmjere.

Što sve ulazi u parnične troškove

Parnične troškove čine izdaci učinjeni u tijeku ili u pripremi postupka. U praksi su najčešći troškovi parničnog postupka odvjetnička naknada, sudske pristojbe, troškovi sudskih vještaka, troškovi svjedoka, sudskih tumača te predujmovi za izvođenje dokaza.

Kako se podmiruju parnični troškovi prije i tijekom suđenja

Pravilo je da u pripremi i tijekom sudskog procesa svaka stranka sama podmiruje troškove koje je uzrokovala svojim radnjama.

Tko snosi troškove u povodu izvođenja dokaza

Dokazi obuhvaćaju sve činjenice koje su važne za donošenje odluke, a svaka je strana dužna iznijeti činjenice i predložiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev ili kojim pobija navode i dokaze protivnika.

U praksi postoje različite vrste dokaza, a najčešće su uviđaj, dokumenti, svjedoci, vještaci i saslušanje stranaka.

U parničnim postupcima obično se angažira ovlašteni vještak koji utvrđuje činjenice i procjenjuje vrijednost štete. Vještaka u pravilu angažira sud, a može ga angažirati i svaka od stranaka.

Kad stranka predloži izvođenje dokaza, dužna je po nalogu suda unaprijed položiti iznos potreban za podmirenje troškova koji će nastati povodom izvođenja dokaza.

Andrija Hebrang, Milan Kujundžić

Andrija Hebrang, Milan Kujundžić

Andrija Hebrang

Milan Kujundžić

Andrija Hebrang

Andrija Hebrang, Milan Kujundžić

Kako se određuje sudska pristojba

Sudska pristojba određena je Zakonom o sudskim pristojbama i Tarifi sudskih pristojbi, koja predstavlja sastavni dio navedenog zakona. Važno je znati da se u parničnim postupcima sudske pristojbe određuju na temelju vrijednosti predmeta spora u vrijeme podnošenja tužbe. Drugim riječima, što veći odštetni zahtjev – viša sudska pristojba.

Primjerice, za tužbu čija je vrijednost spora 10.000 kuna sudska pristojba iznosi 400 kuna, a za tužbu tešku 100.000 kuna sudska pristojba penje se na 1350 kuna. Maksimalni iznos sudske pristojbe je 5000 kuna.

Kako se određuje odvjetnička naknada

Kao i u slučaju sudskih pristojbi, odvjetničke naknade u parničnim postupcima određuju se na temelju naznačene vrijednosti predmeta ili vrste spora. Donje i gornje granice definirane su Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koju utvrđuje Hrvatska odvjetnička komora.

Pritom treba naglasiti da se s odvjetnicima mogu dogovoriti različiti modeli obračuna i plaćanja. Jedan od modela koji omogućuje smanjenje troška je dogovor o podjeli rizika koji podrazumijeva da se dio ili cijeli iznos odvjetničke naknade veže uz uspješnost okončanja postupka.

Tko snosi troškove postupka

Osnovno je pravilo da je stranka koja u cijelosti izgubi parnicu dužna protivnoj stranci naknaditi troškove. Međutim ako stranka djelomično uspije u parnici, sud može odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da jedna stranka nadoknadi drugoj razmjeran dio troškova.

U tom slučaju sud najprije utvrdi troškove svake strane, a nakon toga navedene iznose prebije i razliku dosudi onoj stranci koja ima pravo na naknadu većeg iznosa.

Na temelju čega sud odlučuje o naknadi troškova

O naknadi troškova odlučuje sud na zahtjev stranke. Pritom je stranka dužna navesti pojedinačne troškove za koje traži naknadu i priložiti dokaze (računi, ugovori i sl.) o nastanku navedenog troška i njegovom podmirenju. Prilikom odlučivanja o tome koji će se troškovi nadoknaditi stranci sud utvrđuje troškove nužne za vođenje parnice i samo njih priznaje.

Tko snosi troškove ako je tužitelj povukao tužbu

Tužitelj koji povuče tužbu dužan je protivnoj stranci nadoknaditi parnične troškove. Ali ako je tužba povučena odmah nakon što je tuženik udovoljio zahtjevu tužitelja, troškove postupka dužan je tužitelju nadoknaditi tuženik.

Tko može biti oslobođen troškova postupka

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova postupka imate ako prema svom općem imovnom stanju ne možete podmiriti te troškove bez štete za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji. Oslobođenje obuhvaća troškove sudskih pristojbi i troškove svjedoka, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka jedan je od oblika sekundarne pravne pomoći koju predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Izvor: https://www.tportal.hr

Prikaži više

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Provjerite također

Close
error: Sadržaj je zaštićen autorskim pravima!
Close